W obliczu ciągłych zmian technologicznych możemy być zobowiązani regularnie aktualizować niniejszą Klauzulę Informacyjną Ochrony Danych Osobowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnią wersją niniejszej Klauzuli Informacyjnej dostępną online, zaś o wszelkich jej istotnych zmianach będziemy Cię informować za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub innymi zwyczajowymi kanałami komunikacji.